LEGO Matek

Ez a módszer és eszköz játékos módon, de hatékonyan fejleszti a matematikán keresztül az 5-8 éves gyermekek problémamegoldó́ képességét, szókincsét, olvasási készségét, gondolkodását, hallás utáni megértését és beszédkészségét.

A LEGO Oktatás élmény és tanulóközpontú. Foglalkozásaink októberben indulnak azzal a céllal, hogy olyan tanulási tapasztalatot nyújtsunk, amely strukturált, gyakorlati játéktevékenységen alapul és a gyermekekben motivációt, elkötelezettséget alakit ki a matematikai fogalmak iránt.